Здравни застраховки

За да получите Вашата оферта , моля, свържете се с нас през чата или през формата за контакти.

Здравното застраховане е алтернатива на тромавото държавно здравеопазване, осигурява достъп до качествени медицински услуги без направления, без дълго чакане пред кабинета на личния лекар, достъп до всички здравни заведения в страната , лекари – специалисти, изследвания и специализирани прегледи.

Различните комбинации от здравни пакети гарантират най-добрата извънболнична и болнична помощ, покриване на разходи по лекарства и консумативи, профилактика , рехабилитация и стоматология

Здравните застраховки могат да бъдат пакетни и индивидуални – в зависимост от желаните услуги . Могат да се правят и от работодатели за служителите на фирмата ,като допълнителен социален пакет.

Заплащането на лечението се осъществява по два начина:

 • На принципа „Абонаментно обслужване“ – извършва се в здравните заведения, с които застрахователните компании имат сключени договори. Стойността на здравната услуга се заплаща на здравното заведение директно от застрахователя.
 • На принципа „Възстановяване на разходи“ – използва се в случаите, когато застрахователят няма сключен договор с избраното от застрахования здравно заведение. Тогава разходите по здравната услуга се заплащат от застрахования, и се възстановяват от застрахователната компания.

Какво включват различните здравни пакети:

 • Профилактика и предпазване от заболяване – здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболявания
 • Извънболнична помощ – включва първични и последващи прегледи и изследвания при свободно избран лекар, в извънболнични амбулаторни и домашни условия
 • Болнична помощ – диагностика и лечение на застрахованите лица в клиники и отделения на частни и държавни болници, консултация, диагностика и лечение , хирургически операции
 • Възстановяване на разходи – възстановяват се извършени разходи за медицински услуги, закупуване на лекарства и помощни средства
 • Дентална помощ – лечение и хирургия на устната кухина
 • Здравни услуги ,оказвани на бременни – дейности свързани с проследяване на бременността и раждането

Като допълнителни услуги могат да бъдат включени и дейностите – физиотерапия и рехабилитация, медицински транспорт ,спешна медицинска помощ

Кой може да бъде застрахован:

 • индивидуални клиенти
 • семейства
 • малки и средни предприятия
 • корпоративни клиенти

Здравните застраховки се сключват за срок от 1 година, като може да има опция за автоматично подновяване. Плащането може да бъде еднократно и на вноски.

Застрахованите лица получават лични здравни карти от съответния застраховател, които съдържат информация за здравните покрития на личната им застраховка и телефони за контакти на координационните центрове на застрахователните компании.

Координаторите на застрахователните компании дават информация и оказват съдействие при ползването на застраховката.