Застраховки Живот

За да получите Вашата оферта , моля, свържете се с нас през чата или през формата за контакти.

 

Застраховките „Живот“ покриват рискове, свързани с живота, здравето и трудоспособността на застрахованите лица, осигурявайки спокойствие за бъдещето и финансова стабилност на тях и техните близки в случай на настъпване на неблагоприятно събитие.

Застраховките „Живот“ могат да бъдат изцяло насочени към застрахователна защита или да бъдат комбинация от рискова и спестовна част, което превръща застраховката „Живот“ в удобна форма за спестяване и инвестиции.

Видове застраховки „Живот“

Рискови – комбинация от рискове, свързани със злополука и заболяване, осигуряваща максимална защита на застрахованите и високи лимити на обезщетение

Смесени /спестовни/ - комбинация от рискова и спестовна част, осигуряваща добра защита и сигурност на спестяванията

Детски – защита и спестяване за бъдещето на децата

Инвестиционни – възможност за инвестиции в едни от най-големите инвестиционни фондове в света, с гаранция за професионално управление на инвестиционния портфейл и достигане на високи нива на доходност

Рентни /пенсионни/ - възможност за спестяване ,което да подсигури стандарта на живот в пенсионна възраст

Групови – за работодатели ,които искат да подсигурят бизнеса и служителите си срещу неблагоприятни събития, дават възможности за данъчни облекчения

Индивидуални – лична застрахователна защита и възможност за оптимално управление на личните финанси

Обект на застраховане

 • физически и юридически лица – български и чуждестранни граждани с постоянно местожителство в Р. България
 • здрави лица от 0 до 65 годишна възраст
 • срок на застраховките – от 1 до 30 години, като при изтичане на застраховката, застрахованото лице не трябва да е навършило 70 години
 • може да се използва от кредитополучатели

Покрития

 • Смърт
 • Трайна загуба на работоспособност в следствие на злополука
 • Временна загуба на трудоспособност в следствие на злополука и заболяване
 • Болничен престой
 • Покриване на задължения към кредитна институция при неблагоприятни условия, засягащи живота и здравето на застрахования

Какво влияе на цената

Цената се определя от застрахователната сума, възрастта на застрахования, срока, начина на плащане – еднократно или разсрочено, рисковия клас на професията.

Какво дават застраховките „Живот“

 • Лична защита
 • Защита на семейството
 • Защита на стандарта на живот
 • Защита на кредитополучател
 • Възможност за инвестиции на световните финансови пазари
 • Лично спестяване
 • Защита на ключови служители в компанията
 • Данъчни преференции
 • Спестяване за децата