Помощ при пътуване в чужбина

За да получите Вашата оферта , моля, свържете се с нас през чата или през формата за контакти.

 

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ – МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ

Застраховката „Помощ при пътуване – медицински разноски“ предоставя застрахователна защита при пътуване или престой на застрахованите извън територията на Р България.

Покриват се разходите на застрахованите при внезапно заболяване или злополука по време на пътуването или престоя в чужбина – медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, транспортни разходи от мястото на злополуката /заболяването/ до най-близката болница, разходи за лекарства при извънболнично лечение, репатриране.

Застраховката „Помощ при пътуване“ осигурява денонощна помощ чрез асистънс обслужване на няколко езика, включително на български и гарантира 100% покриване на разходите в рамките на договорения лимит ,без самоучастие на застрахованите лица.

Застраховката може да бъде сключена с български и/или чуждестранни граждани, законово пребиваващи в България ,които към момента на сключване на застраховката не са навършили 70 години.

При допълнителни условия, застраховката може да се сключи и с лица над тази възраст.

Обслужването на застраховката се извършва с помощта на асистираща компания / различните застрахователи работят с различни асистиращи компании/, която организира и предоставя 24 часова специализирана помощ на застрахования или неговите наследници и близки, при настъпването на застрахователно събитие.

Застраховката е подходяща при различни видове пътувания:

 • Пътуване с цел туризъм – самостоятелно или организирано в група
 • Пътуване с цел работа – самостоятелно или чрез работодателя
 • Пътуване с цел командировка или обучение

Застрахователните компании предлагат широк обхват на покритие, като рисковете са групирани най-общо в основни рискове и допълнителни покрития.

Основните рискове, които покрива застраховката „Помощ при пътуване“ са :

 • Медицински разходи – амбулаторно лечение и хоспитализация - покриват се разходите за медицински услуги при злополука и акутно заболяване, възникнали по време на престоя извън територията на България
 • Разходи за репатриране – покриват се разходите за репатриране в случай на злополука или акутно заболяване, ако здравословното състояние на пострадалия го позволява
 • Репатриране на тленни останки

По тези основни покрития може да се избират различни лимити на отговорност.

Към основния пакет застрахователни покрития застрахователите предлагат различни допълнителни рискове и услуги:

 • Смърт от злополука
 • Трайна загуба на трудоспособност в следствие на злополука
 • Дневни пари при болничен престой
 • Правна помощ
 • Разходи за престой в хотел на непълнолетно лице
 • Транспортиране на непълнолетно лице
 • Посещение на роднина
 • Доставка на медикаменти
 • Предаване на съобщения и промяна на резервации
 • Загуба на документи и кредитни карти / за туристи/
 • Загуба на багаж, лични вещи и ценности /за туристи/
 • Забавяне на багаж
 • Обща гражданска отговорност към трети лица
 • Разходи за издирване и спасяване
 • Пропуснато събитие
 • Отвличане
 • Съкращаване или удължаване на престоя

Цената се формира в зависимост от териториалния обхват на застраховката, периода на престоя, целта на пътуването, възрастта на застрахования, лимита на отговорност и застрахователните покрития – основни и допълнителни рискове.

При избор на застраховка „Помощ при пътуване – медицински разноски“ е важно да се провери асистиращата компания, с която съответния застраховател осигурява услугата си в чужбина, какви точно покрития включва застраховката, как се осъществява разплащането в случай на ползване на застраховката – директно плащане от страна на застрахователя или на принципа на възстановяване на разходи.