Застраховка на земеделски култури

За да получите Вашата оферта, моля, свържете се с нас през чата или през формата за контакти.

 

В последните години се случиха голям брой природни бедствия, които донесоха големи щети на земеделските производители.

За да се избегнат тези загуби ние ви предлагаме застраховка на земеделски култури.

Този вид застраховка покрива много и разнообразни видове земеделски култури , отглеждани с производствена цел като : пшеница, рапица, лозя, череши, вишни, ягоди, малини, култивирана шипка и къпина и много други.

Обикновено не се застраховат ливади, пасища, гори и горски насаждения, опитни полета.

Покритията при този вид застраховки са срещу природни бедствия като градушка, буря, проливен дъжд, наводнения, пожари, измръзване и други, като за всеки вид култура има специфични особености, с които трябва да се съобразите.

Най-често застрахователните компании изискват освен попълване на въпросник да се направи и оглед на място от техен представител, за да могат да дадат оферта и/или предписания

Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя и овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници.

Покритието по тази застраховка е срещу загуба от механични увреждания на земеделските култури, настъпили в резултат от следните рискове:

  • Градушка и в комбинация с нея;
  • Буря и проливен дъжд;
  • Пожар на корен;
  • Осланяване;
  • Измръзване/изтегляне.

При тази застраховка, освен определените стандартни изключения по полицата, не се покриват и загуби, причинени от суша, болести, химикали и препарати, гризачи, инсекти, диви и домашни животни и птици, както и загуби в следствие на естествено отмиране на видовете.