Обща гражданска отговорност

За да получите Вашата оферта , моля, свържете се с нас през чата или през формата за контакти.

Застраховка “Обща гражданска отговорност” покрива причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, произтичащи от действие или бездействие на застрахования.

Покритието се изразява в изплащане на компенсации към трети лица, причинени от събития, довели до материални загуби на тези трети лица.

Например, ако Вие притежавате апартамент и вашата пералня наводни апартамента под вас, застрахователят би изплатил на вашия съсед сума, с която той да може да направи ремонт на апартамента си, така че да го възстанови във вида преди събитието.

Обезщетение може да се изплаща за всички суми, които сте длъжни законово да изплатите на трети лица (включително телесно увреждане и смърт); за съдебни разноски по дела.

Размерът на застрахователно обезщетение се определя в зависимост от това каква е крайната договорка с увреденото лице – дали сте постигнали извънсъдебно споразумение (тук се нуждате от одобрение на Застрахователя) или от влязло в сила съдебно решение.