Имуществени застраховки на фирми

За да получите Вашата оферта , моля, свържете се с нас през чата или през формата за контакти.

Тези застраховки имат различни наименования и покрития при различните застрахователни компании, но най-общо покриват рискове при производствени и административни сгради при магазини, хотели и ресторанти, болници, театри, училища, спортни зали, складови помещения, машини, съоръжения и друго оборудване, стопански инвентар, стоково-материални запаси, автоматика и електронно-компютърна техника.

Поради голямото разнообразие от обектите на застраховане този вид застраховка се сключва обикновено след попълване на въпросник, за да могат да бъдат определени рисковете, както и спецификата на вида дейност.

Обичайно са покрити рисковете срещу пожар (затова и често ще срещнете тази застраховка под името ”Индустриален пожар”), мълния, експлозия, природни бедствия, земетресение и др.

Покритието може да бъде определено изрично в застрахователната полица, а може и да бъде на базата на “всички покрити рискове”, тоест застраховано е всичко, освен изброените изключения в полицата.

Към така изброените базови рискове могат да бъдат включени и различни видове аварии, кражби чрез взлом или грабежи, злоумишлени действия от трети лица (например злоумишлен пожар или злоумишлена експлозия), счупване на стъка и витрини, измръзване или друга повреда на стоки, разходи за разчистване на останки и други.

Тъй като разнообразието от дейности и покрития е твърде голямо, а и всеки бизнес има своите твърде индивидуални особености , за да получите оферта за този вид застраховка трябва да бъде попълнен въпросник, за да се определят покритите рискове, стойностите на застраховането имущество, както и застрахователната премия.