Електронно оборудване

Застраховката “Електронно оборудване” може да бъде използвана , за да предпазите вашите компютри, лаптопи, таблети или телефони, както и всякаква друга мобилна техника.

Покритията включват погиване или повреда от природни бедствия, пожар, кражба чрез взлом или грабеж, както и много други специфични рискове.

Застраховката може да покрива и допълнителните разходи, свързани с възстановаване на информация и работните процеси.

За да получите конкретна оферта, моля изпратете Вашето запитване на office@virtualbroker.bg