Домашно имущество

За да получите Вашата оферта , моля, свържете се с нас през чата или през формата за контакти.

Застраховка " Домашно имущество" осигурява пълно (или частично) покритие срещу възможни увреждания на жилищни сгради :

 • Апартаменти
 • Къщи
 • Вили
 • Гаражи
 • Работилници
 • Градински постройки
 • Масивни огради и т.н.

Към застраховката могат да бъдат включени и движими вещи, намиращи се в сградата – общо обзавеждане, бяла и черна техника, лични вещи, други ценности (например картини, гоблени и т.н.)

Този продукт се предлага в много разновидности и различните застрахователни компании имат най-разнообразни покрития.

Най-общо застраховката “Домашно имущество” може да се раздели на два вида:

 

Пакетната застраховка

Това най-често е предварително дефиниран универсален пакет, в който клиентът сам избира застрахователната сума на имота, както и застрахователната сума на движимото имущество.

Лесна е за сключване, не се налага оглед и допълнителен опис на имуществото.

Много подходяща за имоти, които имат ипотека в банка.

Индивидуална застраховка имущество

Това е продукт, в който лимитите на отговорност са равни на действителната стойност на застрахованото имущество.

Изисква се попълване на въпросник от клиента, за да бъде индивидуално определен риска и съответно застрахователната премия.

Изисква малко повече внимание и време от клиента.

Много подходяща за къщи, вили и обекти, които имат специфични особености и не могат да бъдат лесно стандартизирани.

Основните рискове, които покриват са:

 • пожар и последиците от гасене на пожара;
 • природни бедствия - буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от сняг или лед, измръзване;
 • земетресение;
 • мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло;
 • аварии на ВиК;
 • палеж;
 • кражба чрез взлом;
 • злоумишлени действия на трети лица - чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи, табели и др.;
 • увреждане вследствие на удар от превозно средство;
 • свличане или срутване на земни пластове, подпочвени води;
 • увреждане от действия на морски вълни;
 • ударна/звукова вълна;
 • стачки и граждански вълнения.

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ

Подзастраховане
Ако застраховката е за по-ниска сума от действителната, изплатените щети ще бъдат пропорционални на процента на подзастраховане.

Презастраховане
Ако застрахователната стойност е по-висока от действителната, в някои случаи застрахователите могат да откажат да платят например в случай на тотална щета.

Амортизация на имуществото
Ако сте застраховали имуществото си по цена на придобиване, в случай на щета застрахователя ще отчете процента на амортизация. Тези проценти са особено високи за скъпи домашни електроуреди, електроника, компютри и друга скъпа, но бързоостаряваща техника. По-добре ги опишете с реална стойност, за да не плащате излишно висока застраховка.

Наводнение и свличане
Проливните дъждове причиняват не само наводнения, но и свличане на земни пластове. Полица пожар и природни бедствия без клауза за риска от свличане на земна маса покрива само щетите от наводненията.

Специални клаузи
Много често врати, прозорци, вана, тоалетна и фаянс се покриват по специална клауза, която трябва да бъде изрично добавена към стандартните рискове, включени в имуществената застраховка. Винаги питайте за специалните клаузи своя агент или брокер.

Щети от небрежност
Причинени щети от неподдържани покриви, забравени електроуреди и т.н. за застрахователите са причинени от небрежност от страна на застрахования, а не от застрахователно събитие.

Антикварни предмети и изкуство
Ако сте включили в оценката на имуществото скъпа за вас картина или стария фотоапарат на дядо си, оценката на застрахователите много често се разминава с тази на собствениците. За тази цел се консултирайте предварително със застрахователя или своя брокер.

Първи риск в имущественото застраховане

Много често в застраховането на имущество ще срещнете термина “първи риск”.

Първи риск означава, че вероятността от тотална щета, при която погива целия имот е малка, а много по-вероятни са частичните щети.

Когато застраховката покрива първи риск се изплащат обещетения до размера на застрахователната сума или пълния размер на щетите, ако те са по-ниски от застрахователната сума.

Ако действителната стойност на даден имот е 300 000 лева, и застрахователната сума срещу първи риск е 100 000 лева, всяка щета, която е по-малка от 100 000 лева ще бъде покрита на 100 %, а при тотална щета застрахователят ще плати 100 000 лева, а не действителната стойност.