ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ОНЛАЙН

Моля, попълнете необходимата информация. Тя ще ни послужи за да изберем за Вас най-оптималното възможно предложение за сключване на застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

Данни за превозното стредство

Данни за собственика

Данни за водача

Данни за водача

Информация

Застраховката “ГО на автомобилистите” е задължителна застраховка

Всеки регистриран автомобил в България следва да притежава такава застраховка независимо дали се движи или не. Тази застраховка служи за изплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди (болки и страдания) на трети страни при ПТП виновно причинено от водача, притежател на застрахованото МПС. Самият водач не ползва обезщтетение по тази застраховка.

Застрахователно покритие

 1. В Република България застраховката “Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива щети в размер на :
  • За всяко събитие за едно пострадало лице до 2000000 лв.
  • За всяко събитие при две и повече пострадали лица общо до 10000000 лв.
  • За имуществени вреди до 2000000 лв. на всяко застрахователно събитие.
 2. Ако събитието е настъпило на територията на държава членка на ЕС, лимитите на отговорност се определят от законодателството на въпросната държава или съгласно закона на държавата, където се намира това превозно средство, ако това покритие е с по-висока стойност.

Териториално покритие.

Сключената застраховка Гражданска отговорност е валидна за територията на България, държавите от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП)*, Андора, Швейцария и Сърбия. В останалите държави от системата „Зелена карта“ се изисква едноименния сертификат. От 1 януари 2016 г. застрахователните компании са длъжни да го издават безплатно към полицата „Гражданска отговорност“. Сертификатът е задължителен за следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Турция, Израел, Иран, Тунис и Мароко. *Членки на ЕС: Белгия (B), Чехия (CZ), Дания (DK), Германия (D), Естония (EST), Гърция (GR), Испания (E), Франция (F), Ирландия (IRL), Италия (I), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (L), Унгария (H), Малта (M), Нидерландия (NL), Австрия (A), Полша (PL), Португалия (P), Словения (SLO), Словакия (SK), Финландия (FIN), Швеция (S), Великобритания и Северна Ирландия (GB), България (BG), Румъния (RO), Хърватия (HR). Членки на (ЕИП) - всички държави от ЕС, Исландия (IS), Лихтенщайн и Норвегия (N).

От какво зависи цената.

Методологиите за определяне на цените на застраховката са сложни и всяка застрахователна компания използва собствени статистически данни и анализи за тази цел. Все пак повечето от ценообразуващите променливи са общи за различните компании: населено място, вид на МПС, възраст на шофьора, кубатура, стаж на шофьора, възраст на автомобила. Компаниите ползват също така и определен набор от данни, с помощта на които завишават или намаляват цената. Такива са: дали собственикът е физическо лице или форма, предназначение на автомобила, има ли водачът виновно причинени ПТП, еднократно ли ще се плаща премията или на части (на разсрочки), по банков път или в кеш ще се извърши плащането, има ли застрахованият други видове застраховки в дадената застрахователна компания.

В случай на ПТП.

Процедурите за обработка на щети са различни при различните застрахователи, но има някои важни неща, които трябва да знаете и които са валидни за всички:

 1. Двустранен протокол за ПТП. Такъв можете да попълните ако са налице следните обстоятелства:
  • Не сте самокотастрофирали
  • И двамата участници в ПТП сте съгласни за това чия е вината
  • Няма пострадали лица
  • ПТП е с участието само на две превозни средства
  • И двете МПС са в движение и без сериозни щети
  • Няма увредено имущество на трети лица
  • Никой от водачите не е употребил алкохол
 2. Ако дори едно обстоятелство по горната точка не е налице, се нуждаете от протокол от КАТ.
 3. Задължително трябва да уведомите за събитието КАТ на телефон 112 и да запишете номера на обаждането в двустранния протокол (ако са налични всички условия по т. 1) – в противен случай трябва да уведомите КАТ и да изчакате на мястото на ПТП за издаване на протокол.
 4. В 7 дневен срок, ако сте виновен водач, следва да уведомите застрахователя си за настъпилото ПТП.

Как да купя онлайн

Преди да пристъпите към закупуване на застраховка е задължително да направите проучване. Доколкото обезщетенията по тази застраховка са за трети лица, основното, което ви интересува е цената, удобството на издаване, условията за предоставяне на зелена карта и удобството и разнообразието за начините на плащане. Закупуването на онлайн застраховка има следните предимства:

 1. Можете да го направите когато и където пожелаете.
 2. Можете да изберете начина на плащане.
 3. Можете да изберете начина на получаване, а самото получаване е безплатно за вас.
 4. Ще спестите време и нерви.